Search The Archive

Search the film archive

MIFF 2001
MIFF 1989

THREE TIMES

Zuihaode shiguang
MIFF 2006

RED LOTUS SOCIETY

Feixia Ahda
Director Stan Lai
MIFF 1995

VIVE L'AMOUR

Chin Won Suey
MIFF 1995

wayward cloud, the

Tian bian yi duo yun
MIFF 2005

DAUGHTER OF THE NILE

Nilouhe Ne’er
MIFF 1988
MIFF 2008

TERRORIZER, THE (M)

Kong bu fen zi
Director Edward Yang
MIFF 2008
MIFF 2008

BRIGHTER SUMMER DAY, A

Guling jie shaonian sha ren shijian
Director Edward Yang
MIFF 2008

TAIPEI STORY (PG)

Qingmei Zhuma
Director Edward Yang
MIFF 2008
MIFF 2008

Expectations

Guangyinde gushi
Director Edward Yang
MIFF 2008

POSTCARD

Ming Shing Pein
MIFF 2000
MIFF 2009
MIFF 2015
MIFF 1995

A BRIGHTER SUMMER DAY

Guling Jie Shaonian Sha Ren Shijian
Director Edward Yang
MIFF 1992

A CITY OF SADNESS

Beiqing Chengshi
MIFF 1990

THE TERRORISER

K'ung-pu fen-tzu
Director Edward Yang
MIFF 1988
MIFF 2022
MIFF 1993
Showing 1 to 50 of 53 rows.